Spelregler för dart

Den vanligaste formen på en darttavla är den som har formen som en rund klocka, har cirklar inristade och är uppdelad i tjugo segment med numren ett till tjugo utlagda på ett slumpmässigt sätt, som trots allt är ett uttänkt system. ”Bull’s eye” är den svarta cirkeln i mitten av darttavlan.

De vanligaste dartspelen är 501 och 301.
I spelet 501 startar spelaren med 501 poäng och måste minska ner sina poäng ner till noll. Varje spelare kastar tre dartpilar och varje gång han träffar så dras summan av poängen ifrån de ursprungliga 501 poängen. Bull´s eye räknas som 50 poäng och ringarna utanför räknas som 25 poäng. Den spelare som först når ner till noll poäng är vinnare. Men spelet kan endast avslutas när någon träffar dubbelfältet eller Bull´s eye.

dartregler

Spelet 301 spelas på samma sätt som 501 med enda skillnaden att man börjar på poängen 301 istället för 501.

Ett annat populärt dartspel är ”klockan” eller ”Around the Clock” som det kallas i USA och Storbritanien. Här kastar varje spelare tre dartpilar år gången, och det gäller att träffa med en pil i varje segment, där man går från 1 till 20 och sedan måste man avsluta med 25 och Bull´s eye. Spelaren måste börja med att träffa 1:an och kan inte gå vidare till nästa nummer förrens man har träffat den föregående siffran. Den spelare som lyckas träffa alla siffror och sedan avsluta med Bull´s eye vinner..

Ett annat vanligt spel är ”Cricket” där två spelare först singlar slant om vem som ska vara kastare och vem som ska vara slagman. Slagmannen börjar och försöker under varje omgång att få så många poäng som möjligt. Det vanliga 501 poängssystemet används. Är en slagman får mer än 40 poäng i en omgång så läggs det poäng som är över 40 till spelarens totala poäng. Får han mindre än 40 poäng i en runda så läggs inga poäng till. Motståndaren som räknas som kastare och den här spelaren ska bara försöka träffa Bull´s eye. Kastaren får två bränningar om han träffar Bull´s eye och en om han träffar den yttre 25-poängaren. Spelarna håller på att kasta sina dartpilar till dess att kastaren har fått 10 bränningar. Efter det så är rollerna ombytta och det är den andres tur att vara innelag och slagman. Spelet avslutas när båda spelarna har fått varit slagmän två gånger var och vinnaren är då den som har lyckats skrapa ihop mest poäng.